• Auction Rules
Lot Number: 3 » Postcard

Şehir

Adalia, Antalya Kaleiçi Limanı

Lot Number: 13 » Photocard

Şehir

Constantinople, Üsküdar

Lot Number: 19 » Ephemera

İttihad Terakki

Osmanlı İttihad ve Terakki Cemiyeti Efradına Mahsus Künye Varakası, 1280 Doğumlu Urla'da Mukim Mehmet Fehmi Efendi-1332, Tercüme-i Hal Varakası Vazifesi Cemiyet Propagandası. 1330- İzmir Limanının düşman gemilerinin yaklaşmasını önlemek amacı ile torpillendiği konulu belge. Urla Kaymakamlığından Urla İttihad ve Terakki Kulübüne yazılmış Cilus Kutlamaları konulu, 1329 tarihli belge. Padişahın doğum günü kutlamaları konulu 1329 tarihli belge. Urla Kaymakamlığından, Urla Nüfus Müdürü Mehmet Fehmi Efendiye, Maarif-i İslamiyeye âza seçildiği konulu 1326 tarihli belge. Bayram tebriği. Urla- Tire Nüfus Memuru Tercüme-i Hal Varakası 1328. İttihad ve Terakki Cemiyeti İzmir Şubesi 2 Mart 1329 tarihli mektup. İttihad ve Terakki Cemiyeti İzmir Şubesi silah tedariki konulu 1328 tarihli belge. Urla İttihad ve Terakki Kulübünden, İttihad ve Terakki Cemiyetine yazılmış, Urla ve İttihad Terakki Cemiyeti Merkeziyesi mühürlü 1326 tarihli döküman. İzmir İttihad ve Terakki Cemiyetinden Urla İttihad ve Terakki Kulübüne yazılmış "kongre" konulu 1328 tarihli döküman. 1324 Tarihli bir mektup. İzmir Emlak Vergisi makbuzu. Urla Nüfus Memurluğu Devir-Teslim mazbatası. 1324 Tarihli "Seçim yapılması" konulu belge. İzmir'den Urla'ya, üyelerin bazı önemli konuları görüşmek üzere davet edilmesi. İzmir'den Urla'ya, Hamidiye Kuruvazörünün İzmir'de sevinçle karşılandığı konulu telgraf. Müntehibi Sani Seçim Mazbatası, Mehmet Fehmi 24 Şubat 1327 Urla. Kandıra Nüfus Müdürü Ahmet Lütfi Bey'in İzmir'in İşali üzerini kararını anlatan döküman. Aşar Vergisi konulu döküman. Bozdoğan Nüfus Memurluğu Nüfus Sayımları konulu 1330 tarihli döküman. Bozdoğan Nüfus Muamelatı Cetvelleri, 1330. İzmir İttihad ve Terakki Cemiyeti Müdürü tarafından Urla Kulübü Reisi Mehmet Fehmi'ye yazılmış 1326 tarihli mektup. Urla Kaymakamından Urla Kulübü Reisine, İzmir Mebbusunun Urla'da karşılanması konulu 1326 tarihli mektup. Anadolu Gazetesi konulu 1330 tarihli döküman. Balkan Gazetesi konulu 1330 tarihlli döküman. İzmir İttihad Terakki Cemiyetinden 20 Haziran 1328 tarihli Urla Kulübü Reisi Mehmet Efendi döküman. Urla Belediyesi Nüfus Memuru Mehmet Efendi mütehebatı sani seçilmesi konulu 1326 tarihli döküman. Mehmet Emin Efendi'nin Seçim azalığı konulu 1327 tarihli döküman. 1329 Urla müntehibi sani seçim mazbatası. İzmir İttihad ve Terakki Cemiyetinden Urla Kulübüne yazılmış "öğretmen tayini" konulu 1326 tarihli döküman. Maarifi İslamiyenin Terakkisi konu döküman. Harcıraha esas beyanname. İzmir Ahenk Gazetesine gönderilen 1335 tarihli düzeltme. Maarif Komisyonu seçildiğine dair döküman. Urla Nüfus Memuru Mehmet Efendinin Müntehibisani seçilmesi konulu 1339 tarihli döküman. I. Cihan Harbi konulu Adliye Nazırı imzalı döküman. Müntehibisani seçimleri konulu Urla Belediye Başkanı imzalı 1329 tarihli döküman. İzmir Belediyesi ( Seçimlerde ) Heyeti Teftişiye azası seçilmesi konulu Mehmet Efendi 1329 tarihli döküman. 55 Adet efemera lotu.